Munkavédelemről általánosságban

Az új rendben az egyéni védőeszközöket a rendeletben átfogóan ismertetett tartalmú felhasználói információval kell ellátni. Egyes védőeszközök szabványaiban még ennél is részletesebb tartalmi előírások találhatók.


Az EK típus tanúsítvány kiadásakor a notifikált szervezetnek a használói tájékoztatót is jóvá kell hagynia. A felhasználói információnak tartalmaznia kell a védőeszközök rendeltetésszerű használatára, tárolására, kezelésére, raktározására, tisztítására, karbantartására és fertőtlenítésére, valamint a használatba vételt megelőző és az azt követő időszakos vizsgálatokra vonatkozó mindenkori követelményeket, információkat, nyilatkozatokat és felhívásokat.

Vissza